mandag 21. mars 2011

Refleksjoner rundt 8.klasse-undervisningen

Da var vi endelig kommet over kneika, og undervisningsopplegget for 8.klasse var gjennomført. Det har vært spennende og lærerikt, men samtidig slitsomt og stressende til tider. Allikevel er det ikke en erfaring jeg ville vært foruten.
For jeg føler at jeg har fått mye ut av dette prosjektet. Alt fra hva slags informasjon vi skulle ha med, hvem som skulle si hva til hva slags aktiviteter har krevd nøye planlegging av oss på forhånd. Vi har også fått erfare at selvom planen er nøye og detaljert, kan allikevel ting bli annerledes når man står foran tavla i klasserommet. Vi for eksempel fikk trinnets stilleste klasse, noe som både hadde fordeler og ulemper. Fordelen var at disse elevene var rolige, og virket interessert i hva vi pratet om. De forstyrret oss ikke, og var årvåkne. Ulempen ble at vi hadde lagt mye av undervisningen til dialog, og siden klassen ikke var så snakkevillige måtte vi finne alternative løsninger. Da hjalp det mye å sette klassen i grupper og gå rundt og prate med dem, slik at sammenhengen ble litt mer uformell. Ellers er jeg fornøyd - og stolt - over å ha gjennomført dette opplegget, og det var selvfølgelig også en fordel å få prøve seg i yrket som lærer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar